דילוג לתוכן העמוד

תפריט נגישות

קיצור דרך למשתמשי מקלדת

גודל גופן

שונות

סל חיפושים

סל החיפושים שלך ריק


בקשת נסח בטוחה

פרטים לשליחת המידע

פרטים ליצירת קשר

ביצעת חיפוש המועבר לטיפול ברשות התאגידים. נשתמש בפרטים אילו רק במקרה הצורך.
-

תנאי שימוש

נסח בטוחות מקוון, מהווה תמצית מידע ממאגר הנתונים הממוחשב של רשות התאגידים (של רשם החברות ורשם המשכונות), הניתן כשירות לציבור, על פי מידע שהתקבל ברשות. המידע בנסח עלול להיות חסר, בלתי מדויק או בלתי מעודכן.
בחיפוש בטוחות לפי חברה (שעבודים ומשכונות) מובא מידע מרשם המשכונות. לידיעתך, מרשם הבטוחות המחייב לגבי חברה הוא מרשם השעבודים ברשם החברות.
לעיון במסמכים ובדיווחים שהוגשו לרשם החברות ניתן לעיין בתיק החברה, בכפוף לתשלום אגרה.
בחיפוש במאגרי המשכונות לפי חייב שהינו אזרח זר, תאגיד זר או תאגיד ע"פ חוק, ובחיפוש משכונות פעילים מלפני שנת 1995 - תוצאות עיון חלקיות יישלחו מיידית. תוצאות נוספות יישלחו לאחר טיפול ברשות התאגידים ויישלחו לכתובת הדוא"ל שצוינה ע"י המבקש.
ניתן לאחזר את הנסח שהוזמן עד שלושה חודשים לאחר התשלום.
אני מאשר/ת כי קראתי את תנאי השימוש
אני מתחייב/ת שלא לעשות שימוש מסחרי של הפצת נסחים לציבור הכולל גביית סכום הגבוה מסכום האגרה הקבועה בחוק עבור הוצאת הנסח. ידוע לי כי נגד מפרי תנאי זה ינקטו הליכים משפטיים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומסעד בהתאם לכל דין, פיצוי מוסכם להפרת תנאי זה יהיה בגובה כלל ההכנסות כתוצאה מהשימוש המסחרי במידע, ללא כל ניכויים.