אחזור נסח חברה/שותפות

ניתן לאחזר את הנסח שהוזמן עד כשבועיים לאחר התשלום.
לתשומת ליבכם, הנסח המאוחזר יהיה זהה בתוכנו לנסח שהופק במועד התשלום. הפקת נסח מעודכן כרוכה בתשלום נוסף.

*יש להקליד את המייל שהוזן במועד הבקשה לעיון בנסח